Politică de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE Automobil Center Impex INTRODUCERE Prezenta Politica de Confidentialitate descrie categoriile datelor dvs. pe care le prelucram, modalitatea si scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam si/sau dezvaluim date cu caracter personal si diversele drepturi si optiuni de care dispuneti in acest sens. In acelasi timp, Politica noastra de Confidentialitate detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dvs. de interes. Va rugam sa consultati si Termenii si Conditiile noastre disponibile la adresa www.automobilcenter.ro si Politica Cookie detaliata in acestea, in care se explica folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru. CINE PRELUCREAZA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL AUTOMOBIL CENTER IMPEX S.R.L., cu sediul social SAT SARATA JUD BACAU, avand numar de Inregistrare la Registrul Comertului J04/ 827/2003, CUI RO9718196 , e-mail aci_bc@yahoo.roeste operatorul datelor dvs. cu caracter personal iregistrat la ANSPDCP SUB NR 38747 CE CATEGORII DE DATE PRELUCRAM Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include: 1. Informatii de contact, cum ar fi numele dvs., denumirea postului, adresa de domiciliu, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail; 2. Informatii comerciale suplimentare prelucrate in mod obligatoriu intr-un raport contractual cu Automobil Center Impex ,plati efectuate si detalii cu privire la contul bancar; 3. Automobil Center Impex aplica, in cadrul activitatii, supravegherea automobilelor printr-un sistem de pozitionare prin satelit (GPS). GPS-ul se foloseste in autovehicul, sub forma unui dispozitiv special cu acelasi nume, conectat la satelit, ce da posibilitatea Automobil Center sa verifice locatia automobilului. Informatiile pe care Automobil Center le colecteaza prin intermediul GPS-ului se stocheaza pe server-ul administrat de furnizorii pentru astfel de servicii cu care Automobil Center colaboreaza. Ca regula, Automobil Center nu detine informatii privind utilizatorul autovehiculului, ci doar informatii cu privire la autovehicul. 4. In masura in care doriti sa aplicati pentru a participa la procesul de recrutare pentru un post in cadrul organizatiei noastre, datele personale puse la dispozitie de dvs. pentru a candida la aceasta pozitie vor fi prelucrate de noi in scopul identificarii candidatilor potriviti. Datele nu vor fi comunicate tertilor si vor fi utilizate exclusiv pentru scopul mentionat, in conditii de securitate si confidentialitate. 5. In cazul in care vizitati unul din punctele noastre de lucru, prelucram imaginea dvs., pentru motive de Securitate, birourile noastre fiind supravegheate video. De asemenea, este posibil ca terte parti, avand calitatea de furnizori de aplicatii, instrumente, widget-uri si plug-in-uri de pe site-ul nostru, cum ar fi instrumentele social media, sa foloseasca mijloace automate de colectare a datelor privind interactiunea dumneavoastra cu respectivele platforme. In aceasta situatie, datele sunt colectate direct de acei furnizori, ceea ce inseamna ca in legatura cu colectarea de date facuta de catre furnizorii respectivi, persoanele ale caror date sunt prelucrate de catre acestia trebuie sa consulte politicile de protectia datelor si notele de informare ale acelor furnizori intrucat, in cazul acelei prelucrari, se aplica politicile furnizorilor. Sub rezerva legislatiei aplicabile, Automobil Center nu este responsabila pentru practicile acestor furnizori privind protectia datelor. CUM COLECTEAZA AUTOMOBIL Center DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dvs. in anumite imprejurari, inclusiv: • In momentul in care solicitati prestarea serviciilor noastre; • In momentul in care beneficiati de serviciile noastre, prin utilizarea unui autovehicul inchiriat; • In momentul in care navigati, solicitati informatii sau interactionati pe website-ul nostru; • In momentul in care va inscrieti sa primiti informari si oferte, din partea noastra; • In momentul in care angajatorul dvs. presteaza sau se ofera sa presteze servicii pentru noi; • In momentul in care ne transmiteti datele (cv-uri) pentru ocuparea unei pozitii in cadrul organizatiei noastre de care sunteti interest • Atunci cand vizitati unul din birourile Automobil Center Impex din Romania In anumite imprejurari, colectam date cu caracter personal cu privire la dvs. de la o sursa terta. Spre exemplu, putem colecta date cu caracter personal de la angajatorul dvs.. TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Orice operatiune care reprezinta o prelucrare, conform legii, (cum ar fi, dar fara a se limita la colectare, stocare, inregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos: • Prelucrarea este necesara in vederea incheierii si/sau executarii unui contract cu dvs. sau angajatorul dvs.; • Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale; • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Automobil Center , cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dvs. fundamentale prevaleaza asupra acestor interese. Concret, datele sun prelucrate in baza interesului legitim al Automobil Center de a-si proteja bunurile, respectiv de a-si imbunatati gama de servicii, si de a tine in permanenta clientii informati cu privire la evenimentele si promotiile sale, de a-si fideliza clientii si a le rasplati fidelitatea. • Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dvs. prealabil si explicit; In orice moment, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul. In vederea retragerii consimtamantului dvs. pentru orice prelucrare asupra careia ati consimtit in prealabil, va rugam sa ne comunicati un e-mail la aci_bc@yahoo.com sau sa ne comunicati o solicitare scrisa la adresa Automobil Center . In toate cazurile, consimtamantul va putea fi retras in acelasi mod in care a fost acordat. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, Automobil Center nu va mai permite prelucrarea datelor dvs. si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea oricaror inregistrari cu datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, in cazul in care prelucrarea este strict necesara in vederea prestarii serviciilor Automobil Center , iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevazute prin dispozitiile legale aplicabile, Automobil Center va proceda la prelucrarea respectiva si va va informa in acest sens. IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL Va putem folosi datele cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri : • Prestarea serviciilor solicitate Automobil Center IMPEX; • Solutionarea oricaror cereri si /sau reclamatii cu privire la serviciile prestate; • Protejarea bunurilor apartinand Automobil Center IMpex si pentru buna administrare a bunurilor Automobil Center , in special in vederea controlului locatiei automobilelor in vederea prevenirii situatiilor de furt al automobilelor • Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de pastrare a evidentelor) • Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dvs.; • Protejarea securitatii si gestionarea accesului la sediile noastre, sistemele IT si de comunicare, platformele online, website-urile si celelalte sisteme; • In scopul monitorizarii si evaluarii conformitatii cu politicile si standardele noastre; • Daca ai aplicat pentru ocuparea unei pozitii in cadrul companiei noastre, datele furnizate sunt necesare pentru a identifica daca experienta dvs. profesionala si pregatirea dvs. sunt potrivite pentru pozitia pentru care ati aplicat • In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost furnizate. PARTAJAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL Va putem partaja datele cu caracter personal in urmatoarele imprejurari: • Daca sunteti client Automobil Center , sau sunteti contractat de sau un agent al unui client Automobil Center va putem divulga datele cu caracter personal catre colaboratori in vederea confirmarii platior sau a contractului in derulare. • De asemenea, va putem partaja datele cu caracter personal cu instante de judecata, autoritati de aplicare a legii, autoritati de reglementare sau avocati sau alte persoane daca se dovedeste necesar in mod just in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie sau a unui drept natural, sau in scopul unui proces de solutionare alternativa, confidentiala a diferendelor; DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZATI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE In cazul in care ne furnizati date cu caracter personal cu privire la o alta persoana (cum ar fi unul dintre administratorii sau salariatii dvs., sau o persoana cu care aveti relatii profesionale), trebuie sa va asigurati ca aveti dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, putem colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal, asa cum se descrie in prezenta Politica de Confidentialitate. In special, trebuie sa va asigurati ca persoana fizica in cauza are cunostinta de aspectele diverse tratate in prezenta Politica de Confidentialitate, asa cum acestea privesc persoana fizica respectiva, inclusiv identitatea noastra, modul in care ne poate contacta, scopurile in care colectam, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal, dreptul persoanei fizice de a obtine acces la datele cu caracter personal si de a depune plangeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, si consecintele nefurnizarii datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastra de a presta servicii). PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea ale contractorilor nostri sau in format tiparit. Am adoptat toate masurile ce se impun, atat cu privire la persoanele care intra in contact cu datele, spatiile in care sunt prelucrate datele, cat si cu privire echipamentele tehnice utilizate in legatura cu prelucrarea datelor, pentru a ne asigura ca datele sunt prelucrate in siguranta, cu asigurarea confidentialitatii acesACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere catre Automobil Center , sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., va rugam sa ne anuntati prin comunicarea unui e-mail la aci_bc@yahoo.com CAT TIMP PASTRAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL Automobil Center a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si criteriilor prevazute pentru stergerea sau eliminarea datelor dvs. cu caracter personal. Datele dvs. cu caracter personal vor fi sterse sau eliminate atunci cand nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si Automobil Center nu mai are obligatia legala de a continua sa stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom pastra datele dvs. cu caracter personal atunci cand acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apararea de catre Automobil Center a unui drept al dvs. sau al altei persoane in justitie, pana la finalul perioadei de retentie relevante sau pana la solutionarea respectivelor actiuni in instanta. Cu exceptia cazului in care ne solicitati in mod expres sa stocam datele dvs. cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului in care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apararea unui eventual drept in justitie fara perioada de pastrare, datele cu caracter personal vor fi sterse in termen de 30 zile de la data la care au fost colectate. DREPTURILE DVS. IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal: 1. Dreptul de a cere Automobil Center accesul la aceste date. Aveti dreptul de a obtine de la Automobil Center o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la urmatoarele informatii: ce date prelucram, in ce scop, daca acestea au fost divulgate tertilor si cui, precum si perioada de stocare a acestor date. Va vom reinforma, de asemenea, cu privire la drepturile pe care le aveti in ce priveste datale persoanale, drepturi detaliate in aceasta informare. Aveti dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate, ne rezervam dreptul de a percepe o taxa.Puteti solicita comunicarea informatiilor de mai sus in format electronic, situatie in care datele vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat de noi in mod curent, cu exceptia cazului in care solicitati comunicarea acestora in alt format. 2. Dreptul de a cere Automobil Center Impex rectificarea datelor. Aveti dreptul de a obtine, fara intarzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracte personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. 3. Dreptul de a cere de la Automobil Center impex stergerea datelor. Aveti dreptul de a cere Automobil Center stergerea datelor personale care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Automobil Center are obligatia de a sterge datele cu caracter personal care va privesc, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive: • Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate • Va exercitati dreptul de opozitie, in conditiile descrise la dreptul de opozitie si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal • Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale a operatorului in temeiul legislatiei europene sau nationale 4. Dreptul de a cere Automobil Center Impex restrictionarea prelucrarii Aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, in urmatoarele conditii: • Daca contestati exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam exactitata datelor • dac prelucrarea este ilegala, si nu v-ati exercitat dreptul de stergere, aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii • daca operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatara, exercitarea sau apararea unui drept in instanta • in cazul in care v-ati opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. • In cazul in care ati obtinut restrictionarea prelucrarii va vom informa inainte de ridicarea restrictiei. 5. Dreptul la opozitie In orice moment aveti dreptul din motive legate de situatia particulara in care va aflati, de a va opune prelucrarii datelor dvs. persoanale. Nu vom mai prelucra datele dvs. cu exceptia cazului in care avem motive legitime si imperoase, pe care le vom dovedi, care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor drepturilor si liberatilor dvs. sau daca scopul prelucrarii este constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta. De asemenea, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, atunci cand scopul prelucrarii il reprezinta marketingul direrct, inclusiv la crearea de profiluri atunci cand masura este legata de marketingul direct respectiv. Atunci cand va opuneti prelucrarii, in conditiile de mai sus, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate. 6. Dreptul la portabilitatea datelor Aveti are dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-a furnizat cu buna stiinta si in mod activ sau observate de noi ca urmare a utilizarii de catre dvs. a serviciilor noastre, in structura utilizata de Automobil Center mod curent si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea acestor date direct de Automobil Center catre alt operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, adresata Automobil Center impex , la adresa: aci_bc@yahoo.com . Este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea comunicandu-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligatiile de securitate pe care le avem si a impiedica divulgarea neautorizata a datelor. Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns in timp util. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru, aveti dreptul de inainta plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. ACTUALIZARI ALE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE Prezenta Politica de Confidentialitate a fost actualizata in luna mai 2018. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dvs. cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate si/sau o vom pune la dispozitie in alt mod. CONTACT Daca doriti sa ne contactati in legatura cu orice intrebari legate de prezenta politica de confidentialitate, precum si de prelucrarea datelor dvs., va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa aci_bc@yahoo.com sau sa ne transmiteti solicitare scrisa la SC Automobil Center Impex adresa DN2, Comuna Sarata, jud Bacau

Call Now Button